Channel - Mechanical Engineering
2/18/2024 10:25:52 PM

Channel Videos

3mE onderwijsdag 2007
G. Wisse
8/30/2007 11:55:00 AM
View

A conceptual solution to instable dynamic positioning during offshore heavy lift operations
F.C. Bakker
4/15/2015 12:00:00 PM
View

Afscheid Lex Keuning
J.A. Keuning
6/12/2015 11:00:00 AM
View

Bachelor belofte
Default Presenter
9/14/2017 2:30:00 PM
View

Beter-weten-schap
T.S. Baller
9/25/2013 1:00:00 PM
View

BSc diploma Klinische Technologie
Default Presenter
11/17/2020 11:59:00 AM
View

Commodifying Heat for a Sustainable Future
prof.dr. K. Hooman
2/7/2024 2:00:00 PM
View

Concept design of an installation vessel; Concept design of an installation vessel
R. Krishnakanth
5/22/2014 8:45:00 AM
View

Cooperative systems based control for integrating ramp metering and variable speed limits
G.S. van de Weg
6/26/2013 2:00:00 PM
View

Corrosie technologie: een grensgebied
J.H.W. de Wit
3/21/2012 2:00:00 PM
View

Creativity in Design education
D. Cropley
6/8/2010 10:00:00 AM
View

De belofte van de robotica
M. Wisse
9/23/2016 1:00:00 PM
View

De wonderbaarlijke reis van anatomie naar techniek (en weer terug)
P. Breedveld
12/11/2013 2:00:00 PM
View

Deep Learning to Learn
P. Abbeel
10/1/2019 1:30:00 PM
View

Diploma uitreiking 3mE
presenter@tudelft
10/26/2022 12:55:00 PM
View

Diploma uitreiking 3mE Werktuigbouwkunde_001
presenter@tudelft
11/27/2023 1:40:00 PM
View

Diploma uitreiking Klinische Technologie 2022
presenter@tudelft
11/2/2022 3:00:00 PM
View

Duurzaamheidsdag 3Me
presenter@tudelft
4/26/2023 10:42:00 AM
View

Energetische materialen: van ontdekken tot ontwerpen
A.E.D.M. van der Heijden
2/17/2017 2:00:00 PM
View

Faculteitsontvangst 1ste jaars
Default Presenter
8/31/2009 6:30:00 AM
View

Fundamental Design
J.L. Herder
3/6/2015 2:00:00 PM
View

Gasturbines: Kan het nog beter?
Als onderdeel van het symposium “De relatie tussen wetenschap en industrie” wordt in deze afscheidsrede ingegaan op de wijze waarop, uitgaande van een concreet product, invulling kan worden gegeven aan het streven om kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor de samenleving. Voor het concrete product wordt de “gasturbine” genomen: een machine voor de omzetting van brandstof in nuttige arbeid. De gasturbine is van alle energie-installaties als laatste tot ontwikkeling gekomen, waardoor verdere ontwikkeling en verbetering nog lang niet de natuurlijke grenzen heeft bereikt. In dit afscheidscollege wordt ingegaan op de betekenis van de gasturbine als onderdeel van elektriciteitscentrales en als voortstuwingsmotor voor vliegtuigen. Recente ontwikkelingen hebben een grotere verlaging van het verbruik van fossiele brandstoffen bewerkstelligd dan sommige duurzame opties hebben kunnen realiseren. In de samenleving wordt technologie steeds meer als vanzelfsprekend ervaren. En de samenleving “eist” ook dat energiediensten prompt en zonder haperen geleverd worden. Daarnaast “eist” de samenleving terecht het zuinig omgaan met schaarse hulpbronnen, en minimale aantasting van de leefomgeving. Dat technologie daarop het antwoord moet en kan geven is niet altijd even duidelijk. Hierbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van nieuwe technologie in de vorm van windmolens en zonnecellen, maar ook om de verbetering van bestaande technologie in conventionele toepassing. Technologie is kennis, en gecompliceerde producten zoals gasturbines eisen geïntegreerde kennis vanuit een veelheid aan disciplines. Die kennis ontstaat op universiteiten en hogescholen, bij producenten en bij gebruikers. Integratie van die kennis, nodig voor het fysieke product, kan slechts plaatsvinden als al die partijen een infrastructuur vormen. De leerstoel Gasturbines heeft de laatste 22 jaar getracht daar voor het product gasturbine aan bij te dragen. Het antwoord op de vraag in de titel wordt bevestigend beantwoord voor zowel de gasturbine als de infrastructuur.
J.P. van Buijtenen
11/30/2012 11:00:00 AM
View

Gewicht op de Schaal!?!
Het goederentransport en met name het wereldwijde containertransport is de laatste 25 jaar meer dan verdrievoudigd, waarbij de aansluiting tussen de schaalgrootten van zeevervoer en landtransport is verslechterd. Een ontwikkeling die zijn invloed heeft gehad op de complexiteit van transportsystemen in zeehavens. Voor de komende 40 jaar dienen we rekening te houden met nogmaals een verviervoudiging van de transportactiviteiten, als gevolg van de groei van de wereldbevolking van nu 7 naar 10 miljard mensen in 2050, de stijgende welvaart in Azië, Afrika en Zuid-Amerika en de verdere globalisering. De voorspelde doorgaande verstedelijking tot ca. 70% zal vragen om betere concepten voor stedelijke distributie en complexe transportketens. Genoemde verwachtingen vragen meer aandacht voor de gewenste schaalgrootte van de verschillende transportmodaliteiten en een systeembenadering bij de keuze van werktuigen en logistieke besturingssystemen. Bij het ontwerpen van transportwerktuigen en -systemen krijgen aspecten als duurzaamheid, beter ruimtegebruik, de menselijke maat, etc. gelukkig steeds meer aandacht. De ontwikkelingen rond aandrijvingen en besturingen van werktuigen zijn veelbelovend. Recent onderzoek leert, dat transportsystemen op de grote overslagterminals volledig elektrisch aangedreven kunnen worden en daarmee het milieu minder belasten (geluid, emissies). Minder gunstig zijn de ontwikkelingen bij de keuze van karakteristieken van werktuigen en systeembesturingen om een systeemprestatie te realiseren. Capaciteitsbepalende parameters als snelheid, geïnstalleerd vermogen, interchange-procedures, storingsherstel, etc. dienen beter afgestemd te worden op de haalbare prestatie binnen de gehele transportketen. De trend om de technische capaciteit van transportwerktuigen steeds groter te maken dient men kritisch te bezien, aangezien op veel plaatsen de aansluiting van transportprocessen onvoldoende beheerst wordt, waardoor de beoogde verhoging van de systeemprestatie niet wordt gerealiseerd en er dus sprake is van verspilling van kapitaal, energie, materialen, etc. De ontwerpproblematiek van toekomstige systemen voor een duurzaam goederentransport en stedelijke distributie vraagt kennis en creatieve ingenieurs. Bedrijfsleven en technische universiteiten zouden meer gewicht op de schaal moeten leggen om veel jonge mensen te interesseren voor de toegepaste wetenschap en de boeiende complexiteit van het ontwerpproces. Dat is bij uitstek het domein van de ingenieur. Het vroegtijdig overbrengen van een fascinatie voor techniek is daarbij onontbeerlijk. Met veel plezier heb ik daaraan bijgedragen.
J.C. Rijsenbrij
3/14/2012 2:00:00 PM
View

Grootschalige energieopslag: het gat tussen nu en (n)ooit
W. de Jong
10/27/2017 1:00:00 PM
View

Inaugural Conference of TU Delft Process Technology Institute
The inaugural conference of TU Delft Process Technology Institute held on March 2, 2012 is entitled “Process Technology for the Future World: Building Bridges across Boundaries”. Its leitmotif is the role of multidisciplinary research in advancing the progress in process technology. Invited speakers include Prof. Gregory Stephanopoulos (MIT), Prof. Rafiqul Gani (DTU), Prof. James Clark (University of York) and Dr. Alberto Fangareggi (Dow Chemical).
K.C.A.M. Luyben
3/2/2012 8:30:00 AM
View

Ingenious Ship & Offshore Structures
We need ingenious ship and offshore structures in order to safeguard the prosperity of our society. Ship and offshore structures are ingenious when they are cleverly designed and involve new ideas and methods. This is the sufficient condition. The necessary conditions for ship and offshore structures to be ingenious is when they are competitive throughout their lifecycle cost and when they are causing little or no damage to the environment. In his inaugural speech prof.dr.ir. Mirek Kaminski will answer the question of how ship and offshore structures should be made ingenious from the point of view of marine structural engineering.
M.L. Kaminski
10/5/2011 1:00:00 PM
View

Integrated Design of Smart Optics Systems
G.V. Vdovin
3/4/2016 2:00:00 PM
View

Introductie Werktuigbouwkunde 2011-2012
W.L.T. Thijs
5/9/2011 6:45:00 AM
View

Jacobus Van 't Hoff Lecture 2016 - Carbon Capture and Utilization in Algae-Based Biofuel Production
R.R. Chance
6/20/2016 5:00:00 PM
View

Jacobus Van 't Hoff lecture 2017 - Innovation by evolution
I.W.C.E. Arends
5/16/2017 5:00:00 PM
View

Kickoff event: Delft Robotics Institute
K.C.A.M. Luyben
1/25/2013 8:30:00 AM
View

Lunchlezing over rontgen en kunst
presenter@tudelft
5/8/2012 10:30:00 AM
View

Maintenance planning optimisation – prioritising maintenance activities by applying system risk assessment
J.E. Groeneveld
6/19/2013 12:00:00 PM
View

Materials in a Resource- Constrained World: Day01
Default Presenter
11/18/2013 8:30:00 AM
View

Materials in a Resource- Constrained World: Day02
Default Presenter
11/19/2013 8:00:00 AM
View

Materials in a Resource- Constrained World: Day03
Default Presenter
11/20/2013 8:00:00 AM
View

Medical Data
K.C.A.M. Luyben
6/12/2014 12:15:00 PM
View

Ondoorzichtige stromingen doorzien
C. Poelma
2/16/2018 2:00:00 PM
View

Optica voor medische instrumenten: weefsels lezen met licht
B. Hendriks
11/30/2016 2:00:00 PM
View

Robot Brains
R. Babuska
1/14/2011 2:00:00 PM
View

Robotics for Retail part 1
presenter@tudelft
5/6/2019 1:00:00 PM
View

Robotics for Retail part 2
presenter@tudelft
5/6/2019 1:00:00 PM
View

Robotics for Retail part 3
presenter@tudelft
5/6/2019 1:00:00 PM
View

Symposium
G.J.M. Tuijthof
12/12/2013 5:00:00 PM
View

symposium on compliant mechanisms middag + avond
O. Sigmund
5/19/2011 11:30:00 PM
View

symposium on compliant mechanisms ochtend
J.L. Herder
5/20/2011 6:30:00 AM
View

The Intelligent Vehicles (R)evolution
D. Gavrila
6/23/2017 1:00:00 PM
View

The proof of the pudding
J.P. Jonker
11/17/2017 2:00:00 PM
View

Uitreiking Bachelor 3mE 2014-2015
Default Presenter
11/23/2015 2:00:00 PM
View

Van structuur naar functie?
Spierskeletmodellen zijn een belangrijk instrument in de bestudering van de samenhang tussen bouw en werking van het menselijk bewegingsapparaat en spelen een belangrijke rol in het begrijpen en behandelen van problemen aan het bewegingsapparaat. Tot nu toe beschrijven de modellen echter vooral het effect van bouw op werking en houden ze geen rekening met het effect van functie op de structuur. Het effect van bijvoorbeeld het onder- of overgebruik van delen van het bewegingsapparaat leidt tot aanpassingen in de structuur zoals veranderde botvorming, spiermassa en – samenstelling , maar de functie heeft ook zijn invloed op de functie van andere systemen dan die van het bewegingsapparaat zoals het afweersysteem. De nieuwe generatie spierskeletmodellen zal ook het effect van werking op de bouw moeten gaan omvatten. Dit geldt zowel voor individuele toepassingen (patiënten) als voor meer algemene ergonomische of klinische problemen.
H.E.J. Veeger
11/5/2010 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry