De kunstmatige natuur van de mens: Over techniek, de menselijke conditie en idealen
Naast de relatief vertrouwde apparaten die onze levens sterk bepalen, zijn we de laatste jaren getuige van de opmars van een aantal nieuwe technologieën die soms met de letters “NBIC” worden aangeduid. Deze letters staan voor “nanotechnologie”, “biotechnologie”, “informatietechnologie” en “neurowetenschap”. Verwacht wordt dat deze technologieën steeds sterker met elkaar verweven zullen raken en elkaar zullen versterken, waardoor grensoverschrijdende technologische successen zullen worden geboekt. Er wordt gespeculeerd over mogelijkheden om ziektes voor eens en altijd uit te bannen, altijd gelukkig te zijn, eeuwig te leven, baby’s naar eigen keuze te kunnen samenstellen, mensen te verbeteren door onderdelen van hun lichaam te vervangen door apparaten. Dit vooruitzicht vraagt om een kritische reflectie op de verhouding tussen mens en techniek. Deze algemene vraag wil ik wat verder specificeren in drie richtingen: 1) Hoe moeten we de menselijke natuur begrijpen in een wereld die door en door technologisch is? 2) Vormt de techniek een gevaar voor de menselijke natuur? 3) Is techniek een bedreiging voor het sacrale en Goddelijke?
O. Aydin
2/4/2011 2:00:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry